Institutul de Studii și Cercetări Interculturale (ISCI) este un centru fără personalitate juridică, subordonat Facultății de Limbi și Literaturi Străine  a Universității Creștine ”Dimitrie Cantemir”.

INSTITUTUL are drept scop intelegerea, studiul si cercetarea modelelor, realitatilor si formelor variate de cunoastere si deschidere catre un alt mediu cultural de viata fata de cel nativ. Institutul desfasoara orice activitate si tip de cooperare utile realizarii obiectivelor propuse, precum: incheierea de acorduri si contacte bilaterale si multiculturale, asociere in participatiune (prestari servicii si altele similare cu terte persoane de drept public sau privat), cu respectarea normelor legale de parteneriat prin intermediul Universitatii Crestine Dimitrie Cantemir.

 OBIECTIVE PRINCIPALE 

1.  Activitati de cercetare referitoare la modelele de comunicare interculturala.

2. Activitati specifice formarii managementului competentelor interculturale necesare specialistilor din diverse domenii profesionale in vederea deschiderii acestora catre un mediu multi- si intercultural, prezervandu-se specificul identitatii culturale.

3.      Initierea si dezvoltarea de retele tematice de cercetare internationala, de baze de date comune si forumuri de discutii, avand ca finalitate producerea de strategii de cercetare si formare institutionalizata in domeniul studiilor interculturale.

4.      Intierea unui site de identificare si a unui buletin informativ bianual, in vederea promovarii activitatii Institutului.

5.      Diseminarea si dezbaterea rezultatelor cercetarii prin conferinte, simpozioane publice, conferinte de presa, seminarii, mese rotunde, schimburi de experienta, programe de formare si team-building-uri cu specialisti din tara si strainatate.

6.      Valorificarea publicatiilor proprii ale cercetarii si proiectelor realizate in scopul formularii unor solutii pragmatice si strategii organizationale necesare mediilor decizionale.

7.      Consultanta in cercetarea modelelor multi si interculturale.

8.    Promovarea revistei de specialitate in categorii de evaluare superioara in vederea indexarii acesteia in BDI.

Anunturi

ISCI vă invită la prima ediţie a conferinţei internationale "EUROFRINGES. Intercultural Networking Strategies. Challenging Stereotypes", care va avea loc la UCDC intre 6-8 iunie 2013

mai mult...

In condiţiile în care există o cerinţă constantă a mediului academic de astăzi asupra corpului profesoral de a-şi intensifica activitatea de cercetare, vă invitam luni, 22 octombrie 2012, ora 14.00 în sala 130, pentru a participa la prima întâlnire informativă din acest an a institutului nostru.

 

Member Login